woman in white shirt writing on white paper
woman in white shirt writing on white paper
  1. Vėdinimo sistemos schema: Schematiniu būdu pavaizduotas visas vėdinimo sistemos maršrutas, įskaitant tiekimo ir išmetimo ventiliacijos kanalus bei įrenginius.

  2. Vėdinimo įrenginių aprašas: Detalus visų naudojamų vėdinimo įrenginių ir jų komponentų (ventiliatoriai, šilumokaičiai, filtrai ir kiti) techninis aprašymas.

  3. Oro srauto matavimas: Matavimai, susiję su oro srautu per ventiliacijos sistemos magistralines linijas ir galinius taškus, įskaitant tiekiamo ir išmetimo oro kiekius bei greičius.

  4. Oro srautų derinimas: Oro srautų derinimo darbų rezultatai, kurie pateikiami šalia projektinių oro kokybės ir kiekių parametrų.

  5. Inžinerinių sistemų įvertinimas: Duomenys apie vėdinimo sistemos veikimą, galimos rekomendacijos ir pasiūlymai parametrams gerinti.

VĖDINIMO TECHNINIS PASAS

Vėdinimo techninis pasas yra svarbus dokumentas, kuris ruošiamas statybos proceso užbaigimo metu. Šis dokumentas aprašo pagrindinius vėdinimo sistemos elementus, įrangą ir jų veikimo parametrus. Vėdinimo techninio paso sudėtį sudaro:

MŪSŲ PRINCIPAI

Užtikriname aukštą kvalifikaciją ir profesionalumą visose mūsų veiklos srityse.

KOKYBĖ

TIKSLUMAS

PROFESIONALUMAS

Darbus atliekame tik su specializuotais matavimo prietaisais, kuriems atlikta metrologinė patikra.

Mūsų tikslas - užtikrinti aukštą atliekamų paslaugų kokybę ir duomenų patikimumą kiekvienam klientui.

SUSISIEKTIE SU MUMIS

VENTITECH 2023